כל הזכויות שמורות לעמותת דונייטאיט (DonateIT A.R) ע"ר 58066083. 

עמותה ללא מטרות רווח שהוקמה על מנת לעודד פעילות רווחה וסעד לנזקקים בצורה חכמה ויעילה.

DonateIT

 

100% of Donation smart and quality

on one click 

 

How does it work?

what people say

Wow, Lovely Michal, you’re amazing!

I received a package on Friday and didn’t understand at first who it was from. Then I thanked G-d for all the amazing people He sends our way. The food package was incredibly organized and packed so beautifully. The kids were so happy and didn’t understand how I could have made such a purchase from Shupher Sal that’s more expensive than Rami Levi? If this wasn’t sad, we’d be laughing about it. What a huge privilege these charitable people have! I envy those people who have the opportunity to bring so much joy to other people and feel such great fulfillment doing so.

Michal you’re amazing, and thank you and your wonderful team you’re surrounded with.

Please send them our immense gratitude.